Βιβλιοθήκη Δικτύου Σχολείων για τη Μη-βία

Φυλλάδια

 • Φυλλάδιο δικτύου σχολείων για τη μη-βία 1  [download pdf]
 • Φυλλάδιο δικτύου σχολείων για τη μη-βία 2  [download pdf]
 • Φυλλάδιο Μη-Βίας  [download pdf]

Υλικά εκπαίδευσης στη μη-βία

 • Μικρό Εγχειρίδιο της Ενεργής Μη-βίας  [download pdf]
 • Εγχειρίδιο του Νέου Ανθρωπισμού  [download pdf]
 • Εγχειρίδιο Παιχνιδιών  [download pdf]
 • Σύντομη Ιστορία της Μη-βίας  [download pdf]
 • Λίστες Μη-Βίας  [download pdf]
 • Το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού, Διπλωματική εργασία της Όλγας Τσικρικά  [download pdf]

Σεμινάρια

 • 1ο σεμινάριο: Εισαγωγή στο θέμα της βίας στην καθημερινότητα  [download pdf]
 • 2ο σεμινάριο: Έγκυρη πράξη & συνοχή – Το νόημα της ζωής  [download pdf]

 Παραγωγές

 • Εφημερίδα του μέλλοντος “Αλληλεγγύη”  [download pdf]

Διαδραστική διημερίδα αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού:

“Για μια ενεργή μη-βίαιη εκπαίδευση”,  8-9 Νοεμβίου 2013

 • Πρόγραμμα διημερίδας  [download pdf]
 • Πρόσκληση διημερίδας  [download jpg]
 • Παρουσίαση του Κόσμου χωρίς Πολέμους και Βία και του Δικτύου Σχολείων για τη Μη-βία, gr & eng  [download pdf]
 • Παρουσίαση “Σχολικός Εκφοβισμός”, Όλγα Τσικρικά, gr & eng  [download pdf]