Οργάνωση

Ο Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Βία οργανώνεται σε Ομάδες Βάσης των 10-12 ατόμων, που αναπτύσσονται γύρω από συγκεκριμένες θεματικές και συναντιούνται συνήθως σε εβδομαδιαία βάση. Κάθε ομάδα δημιουργείται με πρωτοβουλία ενός ή περισσότερων ανθρώπων & εκλέγει ένα συντονιστή.

 

  • Μέλος μιας ομάδας θεωρείται όποιος συμμετέχει είτε σταθερά είτε περιστασιακά στις συναντήσεις και/ή στις δράσεις της.
  • Πλήρες μέλος θεωρείται το μέλος που συμμετέχει συστηματικά στις συναντήσεις και στις δράσεις τής ομάδας και καταβάλλει την ετήσια συνδρομή, η οποία για την Ελλάδα ορίζεται στα 50 ευρώ το χρόνο. Δικαίωμα ψήφου και εκλογής έχουν τα πλήρη μέλη. Τα πλήρη μέλη εκλέγουν ακόμα τη 12μελή Εθνική Συντονιστική Ομάδα της κάθε χώρας καθώς και τη 12μελή Διεθνή Συντονιστική Ομάδα.
  • Φίλος του ΚΧΠΒ θεωρείται όποιος λαμβάνει ενημέρωση για τις δράσεις μας και συμμετέχει με όποιον τρόπο θελήσει χωρίς να αναλαμβάνει κάποια συγκεκριμένη δράση σε κάποια ομάδα.

Η συνεργασία μεταξύ των ομάδων της Ελλάδας, αλλά και ομάδων από διαφορετικές χώρες με παρόμοιες θεματικές δράσης είναι συνεχής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και λειτουργούν ενεργές Ομάδες Βάσης γύρω από ποικίλες θεματικές στην Αθήνα, το Ηράκλειο, τη Μαγνησία, τη Βοιωτία και τη Χαλκίδα.

Προσωρινές ομάδες οργανώνονται επίσης με στόχο την υλοποίηση φεστιβάλ και δράσεων, όπως είναι τα ετήσια σήματα ειρήνης.

Τέλος, αρκετές μικρές και μεγάλες δράσεις σε ποικίλες θεματικές πραγματοποιούνται από ανθρώπους που δεν έχουν συγκροτήσει ομάδα. Αυτές οι δράσεις μπορούν πιθανόν να οδηγήσουν αργότερα στο σχηματισμό κάποιας μόνιμης Ομάδας Βάσης.

 

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ο Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Βία έχει τη μορφή μη κερδοσκοπικής, μη κυβερνητικής οργάνωσης, ανάλογα με το νομικό πλαίσιο κάθε χώρας. Στην Ελλάδα υπάρχει ως «μη κερδοσκοπικό σωματείο» από τον Αύγουστο του 2001.

Σε διεθνές επίπεδο έχει τη μορφή ομοσπονδίας οργανώσεων.

Το καταστατικό της κάθε οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο ορίζει ένα οργανωτικό μοντέλο και αρχές παρόμοιες με εκείνες που προτείνονται στα επίσημα υλικά σε διεθνές επίπεδο.

 

Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο (ως 29/09/2016)

Πρόεδρος:  Μαριλένα Λιβανού  Ε: [email protected]

Αντιπρόεδρος:  Κώστας Κλώκας  Ε: [email protected]

Γ.Γραμματέας:  Μαριανέλλα Κλώκα  Ε: [email protected]

Ταμίας:  Αικατερίνη Διαμαντή  Ε: [email protected]

Μέλος: Ελένη Αβλίχου Ε: [email protected]

Μέλος:  Όλγα Τσικρικά  Ε: [email protected]

Μέλος:  Όλγα Πατεράκη  Ε: [email protected]

 

Καταστατικό Σωματείου “Κόσμος χωρίς πολέμους και βία”  [download pdf]

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

  • Ως οργάνωση με βάση το ανθρώπινο δυναμικό, ο Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Βία (ΚΧΠΒ) βασίζεται στις συνδρομές των μελών του, για να χρηματοδοτεί τις τοπικές, εθνικές και διεθνείς δράσεις του. Τα πλήρη μέλη καταβάλουν ετήσια συνδρομή, που ορίστηκε στα 50 €.
  • Το ποσό της συνδρομής ορίζεται από την εθνική συντονιστική ομάδα, με βάση το 10% του μέσου μισθού της κάθε χώρας. Τα χρήματα συλλέγονται στις Ομάδες Βάσης και διανέμονται αναλογικά: Το 50% παραμένει στις Ομάδες Βάσης για να χρηματοδοτεί τις δράσεις τους, ενώ οι Εθνικές Συντονιστικές Ομάδες και η Διεθνής Συντονιστική Ομάδα λαμβάνουν από 25% για να χρηματοδοτούν εθνικές και διεθνείς δράσεις αντίστοιχα. Επιπλέον ανάγκες καλύπτονται από εθελοντικές εισφορές μελών και υποστηρικτών. Οι εισφορές αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό της ετήσιας εισφοράς.
  • Οργανώνουμε δράσεις (πάρτυ, παζάρια, κάμπινγκ κτλ) και διαθέτουμε συμβολικά προϊόντα (ημερολόγια, μπλουζάκια κτλ.) που συνδυάζουν την προώθηση ενός σκοπού, τη διασκέδαση και την οικονομική ενίσχυση.
  • Δεχόμαστε επιλεκτικές χορηγίες. Τα κριτήρια αποδοχής μιας χορηγίας έχουν να κάνουν με το αντικείμενο, την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη της εκάστοτε εταιρείας & τις εργασιακές συνθήκες – ιδιαίτερα το σεβασμό των Ανθρωπίνων Διακιωμάτων, της Ειρήνης και της Μη-βίας.
  • Δεχόμαστε δωρεές σε χρήματα ή σε είδος από ιδιώτες ή εταιρείες.