ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 49 ΜΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο Κόσμος χωρίς πολέμους και βία συνυπογράφει σχόλια επί της νέας πρότασης νόμου για τη “ρύθμιση” της λειτουργίας των ΜΚΟ μαζί με άλλες 48 οργανώσεις: Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ύπαρξη μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι δείκτης των μεγάλων προβλημάτων ενός κόσμου που πολύ απέχει από το ιδεατό: φτώχεια, περιβαλλοντική υποβάθμιση, τραγική υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική ανισότητα, καταπάτηση δικαιωμάτων. Είναι επίσης δείκτης...

Read More