Ο ΚΧΠ στηρίζει τη δημιουργία ηθικής τράπεζας στην Ελλάδα
Feb08

Ο ΚΧΠ στηρίζει τη δημιουργία ηθικής τράπεζας στην Ελλάδα

Η Banca Popolare Etica είναι ένα εναλλακτικό τραπεζικό ίδρυμα που εμπνέεται -στη λειτουργία και στην κουλτούρα του- από της αρχές της λεγόμενης Ethical Finance: διαφάνεια, δικαίωμα πρόσβασης στην πίστωση, δημοκρατικές συμμετοχικές διαδικασίες, αντιμετώπιση των οικονομικών δραστηριοτήτων με γνώμονα και τις μη οικονομικές επιπτώσεις τους. Σκοπός της; Η διαχείριση των αποταμιεύσεων των πελατών της ώστε να προσανατολίζονται σε...

Read More