Οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς

Το ΔΝΤ βάζει την Ελλάδα σε απόλυτο καθεστώς υποτέλειας ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ που υπογράφηκε είναι άδικο και αντισυνταγματικό Άρθρο 28 § 3: η σύναψη συμφωνίας που περιορίζει την εθνική κυριαρχία της χώρας επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δε θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και υπό τους όρους: – να είναι αμοιβαία, δηλαδή η άλλη πλευρά να παραχωρεί τα...

Read More