Ομάδες Βάσης

Ο Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Βία οργανώνεται σε Ομάδες Βάσης των 10-12 ατόμων, που αναπτύσσονται γύρω από συγκεκριμένες θεματικές και συναντιούνται συνήθως σε εβδομαδιαία βάση. Κάθε ομάδα δημιουργείται με πρωτοβουλία ενός ή περισσότερων ανθρώπων & εκλέγει ένα συντονιστή.

Η συνεργασία μεταξύ των ομάδων της Ελλάδας, αλλά και ομάδων από διαφορετικές χώρες με παρόμοιες θεματικές δράσης είναι συνεχής. Αυτή τη στιγμή είναι ενεργές Ομάδες Βάσης στις παρακάτω πόλεις:

Γραφείο: Ερμού 64, 1ος όροφος, Μοναστηράκι

Συνάντηση: Κάθε Τρίτη στις 20:30

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.