Πυρηνική ενέργεια STOP – διεθνής μελέτη

Θέση σχετικά με την πυρηνική ενέργεια

Η τεχνολογική πρόοδος μοιάζει με τσεκούρι στα χέρια ενός παθολογικού εγκληματία.

Albert Einstein

Η εξελισσόμενη καταστροφή στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας και η 25η επέτειος από την καταστροφή του Τσέρνομπιλ στην πρώην Σοβιετική Ένωση δημιουργεί στον Κόσμο Χωρίς Πολέμους και Βία την ανάγκη να δηλώσει τη θέση του σχετικά με την Πυρηνική Ενέργεια.

Η θέση αυτή βασίζεται στα εξής σημεία:

Η ανθρώπινη ζωή σαν κεντρική αξία

Ως ανθρωπιστές, αναγνωρίζουμε την ανθρώπινη ζωή ως κεντρική αξία, είμαστε υπέρ της ανάπτυξης και της τεχνολογίας, όμως πρέπει να μαθαίνουμε από τις καταστροφές που έχουν συμβεί στην διάρκεια της ανάπτυξης της τεχνολογίας και της βιομηχανίας, έτσι ώστε να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη στο μέλλον:

Οι επιπτώσεις της ραδιενέργειας στην ανθρώπινη ζωή

Η ραδιενέργεια δεν είναι ένα τεχνητό φαινόμενο, παρόλα αυτά η ανθρώπινη δραστηριότητα από το 1945 έχει αυξήσει σταθερά το επίπεδο της ραδιενέργειας στο φυσικό περιβάλλον προκαλώντας έτσι έναν άγνωστο αριθμό καρκίνων και θανάτων.
Παρά το γεγονός ότι η ιατρική επιστήμη δε παρουσιάζει ομοφωνία σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ραδιενέργεια βλάπτει την υγεία. Όταν το σώμα υπόκειται στις παρενέργειες της ιονίζουσας ακτινοβολίας, όπως αυτή που υπάρχει στα ραδιενεργά στοιχεία, τα κύτταρα του σώματος αρχίζουν να διασπόνται γεγονός το οποίο, στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, οδηγεί σε καρκίνους και σε ρήξη των οργανικών συστημάτων που είναι απαραίτητα για τη ζωή.

Αν και οι ιατρικοί ερευνητές (και αυτοί που τους χρηματοδοτούν) συμφωνούν στη ποσότητα της μέγιστης δυνατής έκθεσης σε ακτινοβολία σε καθημερινή βάση, είναι κοινώς αποδεκτό ότι η ζημιά που προκαλείται από αυτήν είναι αθροιστική και η βλάβη δεν εκδηλώνεται πάντα αμέσως, καθιστώντας αδύνατο να αποδώσουμε την αιτία του καρκίνου σε ένα οποιοδήποτε μεμονωμένο γεγονός.

Το κληροδότημα της πυρηνικής ενέργειας και η ανευθυνότητα

Οι φορείς εκμετάλλευσης των  πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν τα απόβλητα που παράγουν. Τα παραπροϊόντα της σχάσης του ουρανίου και του πλουτωνίου παραμένουν ραδιενεργά για χιλιετίες. Η επιστημονική έρευνα δεν έχει μπορέσει να βρει έναν τρόπο για την επιτάχυνση των διαδικασιών αποσύνθεσης, ώστε τα ασταθή ραδιενεργά στοιχεία να μετατρέπονται γρήγορα σε σταθερά στοιχεία.

Τα κράτη και οι εταιρείες εκμετάλλευσης έχουν χτίσει τις εγκαταστάσεις τους σε ακατάλληλες σεισμικές και παράκτιες περιοχές οι οποίες είναι επιρρεπείς στα καταστροφικά τσουνάμι. Τα ατυχήματα δεν μπορούν ποτέ να εξαλειφθούν πλήρως και η τρομοκρατία αποτελεί επιπλέον ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο.

Από τη στιγμή που η πυρηνική ενέργεια άρχισε να χρησιμοποιείται έχουν συμβεί εκατοντάδες διαρροές ραδιενέργειας στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων γεγονότων στα Νησιά των Τριών Μιλίων, στο Τσέρνομπιλ και τώρα στη Φουκουσίμα. Δεδομένου ότι τα ραδιενεργά υλικά θα είναι μαζί μας για χιλιάδες χρόνια, αν τα περιστατικά συνεχίσουν να συμβαίνουν με την ίδια συχνότητα, μέσα σε λίγους αιώνες το σύνολο της βιόσφαιρας θα είναι πολύ τοξικό για τη ζωή.

Η πυρηνική ενέργεια είναι οικονομικά ασύμφορη

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις δε μπορούν να οικοδομηθούν χωρίς κυβερνητική βοήθεια. Αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ η χρηματοδότηση νέων πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω κυβερνητικών εγγυήσεων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν παρέχουν ασφάλιση, διότι ο κίνδυνος καταστροφής είναι πολύ μεγάλος.

Οι Η.Π.Α μέσω κρατικών επιδοτήσεων υποστηρίζουν τη διαδικασία κατασκευής, καλύπτουν λειτουργικές δαπάνες βιομηχανιών για την εξόρυξη και τον εμπλουτισμό ουρανίου , δαπάνες που σχετίζονται με την κατανάλωση νερού και την ασφάλεια, υποστηρίζουν το κόστος της διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων και, τέλος, συμμετέχουν στο κόστος του παροπλισμού. Όλα αυτά πληρώνονται από τους φορολογούμενους, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να αποκομίζουν κέρδη και να πληρώνουν τους μετόχους τους. Αν όλες αυτές οι δαπάνες περιλαμβάνονταν στο κόστος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, το βράσιμο νερού χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από την πυρηνική θα κατέληγε να είναι οικονομικά ασύμφορο.
Με τον ίδιο τρόπο που οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με καύση τον άνθρακα πρέπει να αναλαμβάνουν το κόστος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και το κόστος της ρύπανσης, έτσι και η βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας θα πρέπει να καλύπτει τα έξοδά της. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν οι υποτιθέμενες δυνάμεις της αγοράς-η Βίβλος της σημερινής οικονομίας-να λειτουργήσουν σωστά και να απαλλαγούμε από αυτή την πηγή ενέργειας.

Η εσφαλμένη λογική στην ενεργειακή στρατηγική του πλανήτη

Υπάρχει η πεποίθηση ότι ο πλανήτης μπορεί να εξακολουθήσει να καταναλώνει ενέργεια με αυτούς τους επιταχυνόμενους ρυθμούς για το υπόλοιπο της αιωνιότητας, και υπάρχει η πίστη, που ενεργά προωθείται από την πυρηνική βιομηχανία, ότι η πυρηνική ενέργεια είναι σε θέση να εκπληρώσει αυτήν την αξίωση . Είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα αποθέματα ορυκτών καυσίμων πιθανώς να έχουν εξαλειφθεί σε 100 χρόνια από σήμερα. Είναι επίσης γνωστό ότι η ηλιακή ενέργεια, η αιολική, η υδροηλεκτρική, η γεωθερμική και η παλιρροιακή ενέργεια αποτελούν διαθέσιμες πηγές που δεν δημιουργούν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης τους.

Αυτές οι πηγές ενέργειας έχουν επίσης το πλεονέκτημα ότι δεν δημιουργούν απόβλητα που προκαλούν κινδύνους ασφάλειας και υγείας για την ανθρωπότητα του σήμερα και τις μελλοντικές γενιές.

Μια πραγματικά παγκόσμια, ανθρωπιστική και έξυπνη προσέγγιση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη είναι να επενδύσουμε οικονομικά όσο περισσότερο μπορούμε στην αξιοποίηση αυτών των πηγών ενέργειας. Προφανώς αυτό προαπαιτεί μία τεράστια μείωση του στρατιωτικού προϋπολογισμού για την κάλυψη αυτών των επενδύσεων. Επιπλέον, ο πλανήτης πρέπει να επενδύσει στην ενεργειακή απόδοση, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα ενεργειακά αποδοτικές συσκευές και μονώσεις, έτσι ώστε η ζήτηση για ενέργεια να μειωθεί.

Η πυρηνική ενέργεια είναι το πρόσχημα για τη δημιουργία των πρώτων υλών για τις πυρηνικές βόμβες

Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες αρχικά κατασκευάστηκαν για τη δημιουργία πλουτώνιου για τα πυρηνικά όπλα και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποτέλεσε έναν τρόπο για να επιδοτήσουν τη διαδικασία. Η διαδικασία απόκτησης του πλουτώνιου από το
ουράνιο είναι τόσο απλή, ώστε κάθε χώρα είναι ένας δυνητικός παραγωγός πυρηνικής ενέργειας και πυρηνικών όπλων.
Οι πυρηνικοί σταθμοί είναι βόμβες που περιμένουν να εκραγούν
Οι πυρηνικοί σταθμοί, ακόμη και αν δεχθούμε ότι έχουν σχεδιαστεί με ανιδιοτελείς σκοπούς για την παροχή φθηνής ενέργειας, γίνονται στρατιωτικοί στόχοι σε περιόδους πολέμου και αποτελούν πάντα τρομοκρατικούς στόχους σε έναν κόσμο με τέτοια κοινωνική αδικία. Σε περίπτωση που δεχτούν επίθεση από συμβατικές βόμβες, αν και το είδος της έκρηξης θα διαφέρει από αυτές στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, η διαρροή της ακτινοβολίας γύρω από τον πλανήτη θα έχει συνέπειες πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που βίωσε η ανθρωπότητα τότε και αργότερα με το Τσέρνομπιλ.

Η υποκρισία των Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών και των κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα

Η συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων σχεδιάστηκε για να πετύχει τον πυρηνικό αφοπλισμό, τη μη εξάπλωση των πυρηνικών όπλων και να επιτρέψει στα κράτη μέλη να επιδιώξουν ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής τεχνολογίας. Είναι σαφές ότι έχει αποτύχει στην αποστολή της. Δεν έχει υπάρξει αφοπλισμός και σήμερα υπάρχουν τέσσερα κράτη (το Ισραήλ, η Ινδία, το Πακιστάν και η Βόρεια Κορέα) που κατέχουν πυρηνικά όπλα και που δεν ανήκουν στην Συνθήκη Mη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων. Για να επιτευχθεί αυτό όλα αυτά τα κράτη έχουν βοηθηθεί από μία ή περισσότερες πυρηνικές δυνάμεις,  κατά παράβαση της συνθήκης.Το Ιράν, το οποίο έχει μεν υπογράψει την συνθήκη, αντιμετωπίζεται ως ένα είδος παρακράτους και απειλεί με πόλεμο, καθώς επιδιώκει τη δημιουργία ενός πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – όπως και έχει το δικαίωμα στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ιδρύθηκε το 1957 για την προώθηση της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας και έκτοτε έχει αναλάβει την προώθηση και τη ρύθμιση της πυρηνικής τεχνολογίας – ένα γεγονός που, εάν συνέβαινε σε άλλες βιομηχανίες, θα καταγγελλόταν ως αντιδημοκρατικό. Επιπλέον, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει συνάψει γραπτή συμφωνία με τη Διεθνή Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας έτσι ώστε να μη μπορεί να δημοσιευθεί καμία έκθεση σχετικά με το θέμα της ακτινοβολίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση από την ίδια.

Εν κατακλείδι

Αν και πρωταρχικός στόχος μας είναι το τέλος των πολέμων και της βίας, τα πρόσφατα γεγονότα στην Ιαπωνία απέδειξαν για ακόμα μια φορά ότι ζούμε σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο και ότι κάτι που συμβαίνει στη μία πλευρά του πλανήτη μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες για τους ανθρώπους στην άλλη πλευρά του. Όταν ένα κράτος είναι σε θέση να δηλητηριάσει ολόκληρο τον πλανήτη, πρόκειται για μια μορφή βίας σχετικά με την οποία δε μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί.

Ως εκ τούτου, ο Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία αντιτίθεται σθεναρά στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας μέσω της σχάσης ως ένα μέσο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη και καλούμε για τον τερματισμό της χρήσης της  πυρηνικής ενέργειας μόλις αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Καλούμε για την άμεση αναστολή της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων πυρηνικής ενέργειας. Όλες αυτές οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής και στο στάδιο του σχεδιασμού θα πρέπει να σταματήσουν τις εργασίες τους.

Δεν είμαστε αφελείς και γνωρίζουμε ότι οι υπάρχουσες πυρηνικές εγκαταστάσεις δεν μπορούν να κλείσουν τον διακόπτη από τη μια μέρα στην άλλη. Παρ ‘όλα αυτά κάνουμε έκκληση σε όλα τα κράτη του κόσμου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τη σταδιακή κατάργηση των υφιστάμενων πυρηνικών εγκαταστάσεών τους εντός δέκα ετών. Όλα αυτά τα κράτη με πυρηνικά απόβλητα πρέπει να επενδύσουν σε ασφαλείς εγκαταστάσεις αποθήκευσης τους σε σεισμικά ανενεργές ζώνες του πλανήτη , όπου όλα τα ραδιενεργά υλικά να μπορούν να αποθηκευτούν έως ότου η επιστήμη ανακαλύψει έναν ασφαλή τρόπο απομάκρυνσης της ραδιενέργειας από ραδιενεργά υλικά. Παγκόσμια συνεργασία και οικονομική υποστήριξη πρέπει να διατίθενται για τις χώρες αυτές που δεν μπορούν να καλύψουν μόνες τους τα έξοδα αυτά.

Ζητούμε μία διευρυμένη παγκόσμια συνεργασία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υποστηρίζουμε την ύπαρξη του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΔΟΑΠΕ), με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την επαρκή χρηματοδότηση του ώστε να μπορεί να δράσει αποτελεσματικά. Καλούμε όλες τις χώρες που δεν έχουν ακόμη υπογράψει ή κυρώσει το Καταστατικό του ΔΟΑΠΕ να το πράξουν και κάνουμε έκκληση για την προοδευτική και αναλογική μείωση των στρατιωτικών δαπανών που θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της εφαρμογής των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Απαιτούμε την εξάλειψη των πυρηνικών και ραδιολογικών όπλων από το πρόσωπο του πλανήτη και τη συγκέντρωση όλων των σχάσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία όπλων με τα υπόλοιπα απόβλητα της πυρηνικής ενέργειας , έτσι ώστε να μην μπορούν εύκολα να κατασκευαστούν νέα όπλα. Όλα τα κράτη πρέπει να αναλάβουν συλλογικά την ευθύνη για την ασφάλεια των ραδιενεργών υλικών, για την αποφυγή του κινδύνου να πέσουν αυτά σε χέρια τρομοκρατών.

Ζητούμε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των στελεχών της TEPCO και των μελών της ιαπωνικής κυβέρνησης που ευθύνονται για την αδυναμία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Φουκουσίμα να αντιμετωπίσει το τσουνάμι που χτύπησε τα εφεδρικά συστήματα ισχύος του. H κατασκευή πυρηνικών σταθμών σε περιοχές με έντονη σεισμική δραστηριότητα που διατρέχουν τον κίνδυνο τσουνάμι αποτελεί εγκληματική αμέλεια.

Υπό τη σκιά των γεγονότων στη Φουκουσίμα, πιστεύουμε ότι είναι πλέον επείγουσα η ανάγκη  για την ανθρωπότητα να ξυπνήσει από τον λήθαργο και να αντιληφθεί τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει από την πυρηνική ενέργεια και από την άρνηση της να επενδύσει όσο περισσότερο μπορεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καταγγέλλουμε αυτούς που προωθούν την πυρηνική ενέργεια ως μια καθαρή και φθηνή πηγή ενέργειας (έχουμε δείξει στο παρελθόν ότι ούτε αυτά τα πλεονεκτήματα έχει).

Εμείς στον Κόσμο Χωρίς Πολέμους και Βία είμαστε υπέρ της ανάπτυξης της επιστήμης και δεν είμαστε αντίθετοι στην έρευνα στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα στον τομέα της πυρηνικής σύντηξης που θα οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες μελλοντικές δυνατότητες την ανθρωπότητα. Επίσης, δε ζητάμε να τεθεί τέλος στους αντιδραστήρες μικρής κλίμακας που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ιατρικών ισοτόπων.

Κατανοώντας ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα για το περιβάλλον, θεωρούμε ότι η επιστημονική ανάπτυξη θα πρέπει να βρίσκεται στην υπηρεσία των ανθρώπων ζουν σήμερα και των μελλοντικών γενεών, και όχι στην υπηρεσία των οικονομικών, στρατιωτικών και πολιτικών συμφερόντων. Υπάρχει μια κρίση στον τομέα της πυρηνικής σχάσης. Προκαλεί ανασφάλεια, ρύπανση, μεγάλο οικονομικό κόστος, είναι ανεξέλεγκτη, σε ορισμένες περιπτώσεις, και έχει σαφείς διασυνδέσεις με μια βιομηχανία που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή των πιο δολοφονικών και καταστροφικών όπλων στην ανθρώπινη ιστορία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο δρόμος της πυρηνικής σχάσης πρέπει να κλείσει.

Η ανθρώπινη κοινωνία έχει οικοδομηθεί πάνω σε μια βιομηχανική επανάσταση που τροφοδοτήθηκε από το φυσικό αέριο, τον άνθρακα και το πετρέλαιο. Η πυρηνική τεχνολογία του σήμερα που βασίζεται στην πυρηνική σχάση δεν είναι η αντικατάσταση αυτών των πηγών ενέργειας, οι οποίες και πρέπει να καταργηθούν σταδιακά, εν μέρει επειδή θα εξαντληθούν μέσα σε λίγες γενιές, αλλά και λόγω των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής που φέρουν. Αν η ανθρωπότητα αποτύχει στο έργο της σχετικά με την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της, ο πλανήτης θα χρειαστεί εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια για την ανασύσταση των αποθεμάτων του σε άνθρακα ,ώστε μία μελλοντική βιομηχανική επανάσταση να είναι εφικτή.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν από τους σύγχρονους πολιτικούς και  πολίτες δε θα επηρεάσουν μόνο τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Θα έχουν άμεσες επιπτώσεις στην επιβίωση του ανθρώπινου είδους και σε κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη.

Εν τω μεταξύ, παρέχουμε την πλήρη στήριξη μας σε όλες τις μορφές ενέργειας που δεν μολύνουν, που δεν αφήνουν πίσω απόβλητα, που σέβονται το περιβάλλον και πάνω απ “όλα που δεν είναι επιθετικές προς τους ανθρώπους.

Όπως είπε ο Αϊνστάιν, «Η τεχνολογική πρόοδος μοιάζει με τσεκούρι στα χέρια ενός παθολογικού εγκληματία.» Ας πάρουμε το τσεκούρι από τα χέρια αυτού του βίαιου, καταναλωτικού και στρατιωτικού συστήματος και ας οικοδομήσουμε ένα νέο σύστημα βασισμένο στη κεντρική αξία της ανθρώπινης ζωής, φτιάχνοντας την πραγματικότητα που επιθυμούμε.

Σχάση εναντίον Τήξης

Στη θέση μας αναφερόμαστε συγκεκριμένα στην πυρηνική ενέργεια που παράγεται μέσα από διαδικασίες πυρηνικής σχάσης (διάσπαση των ατόμων) που χρησιμοποιούνται σε κάθε έναν από τους 442 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που είναι διάσπαρτοι σε όλο τον κόσμο. Οι φυσικοί πιστεύουν ότι είναι θεωρητικά δυνατό να παραχθεί πυρηνική ενέργεια μέσω της σύντηξης των ατόμων και είμαστε υπέρ της έρευνας στον τομέα αυτό.

Αναφορές

Κατά την προετοιμασία αυτής της έκθεσης έχουμε μελετήσει τα ακόλουθα έργα, μεταξύ άλλων:

Η ανθρώπινη ζωή σαν κεντρική αξία
Τα έργα του Σίλο τα οποία μπορούν να βρεθούν στο www.silo.net και ιδίως μια ομιλία που έδωσε στο Περού το 1989.
Σχάση εναντίον Τήξης
Όσον αφορά τον αριθμό των πυρηνικών σταθμών στον κόσμο
http://www.euronuclear.org/info/npp-ww.htm
Οι επιπτώσεις της ραδιενέργειας στην ανθρώπινη ζωή
Επιδράσεις της ραδιενέργειας
Έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας
http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Radiation/radsafe.html #seven
Επιπτώσεις του Τσέρνομπιλ αμφισβητούμενες από διάφορες υπηρεσίες
http://www.unscear.org/docs/reports/2008/Advance_copy_Annex_D_Chernobyl_Report.pdf
http://www.nyas.org/Publications/Annals/Detail.aspx?cid=f3f3bd16-51ba-4d7b-a086-753f44b3bfc1
http://www.blip.tv/file/4922080
http://www.ippnw-students.org/chernobyl/IPPNWStudy.pdf
Επιπτώσεις της ραδιενέργειας πάνω στα ανθρώπινα γονίδια
http://www.llrc.org/epidemiology/subtopic/nzvetsrept.pdf
Η κληρονομιά και η ανευθυνότητα της πυρηνικής ενέργειας
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_civilian_nuclear_accidents
Η πυρηνική ενέργεια είναι οικονομικά ασύμφορη
http://www.psr.org/nuclear-bailout/resources/nuclear-power-still-not.pdf
Εσφαλμένη λογική στην ενεργειακή στρατηγική του πλανήτη
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=a-path-to-sustainable-energy-by-2030
Υποκρισία των Ηνωμένων Εθνών
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/inf20.shtml

Author: ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΑ

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.